Wijkteam Landweert, even voorstellen...

Dave Groenen

Ik ben Dave Groenen en als gebiedscoördinator werkzaam voor de gemeente Venray. Voor de wijkteams Landweert en Brukske ben ik de regisseur en heb nauw contact met de wijkteamleden. 

Heeft u bijvoorbeeld vragen met betrekking tot openbare ruimte, uw buurt, zorg of veiligheid? Misschien zijn er persoonlijke problemen waar u eens over wilt praten? Deze vragen kunt u stellen rechtstreeks aan de wijkteamleden of het algemene emailadres landweert@wijkteamvenray.nl. Ook bij twijfel mag u ons opzoeken, we zijn altijd een luisterend oor.

Verder is iedere woensdagmiddag tussen 14.00u en 17.00u een wijkteamlid in het Stekske aanwezig voor al uw vragen. U hoeft zich hier niet voor aan te melden. 

Tot ziens in de wijk.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 0478-523333
foto Anita Janssen

Anita Janssen

Hallo ik ben Anita Janssen en werkzaam als verpleegkundige bij Proteion Thuiszorg. Als wijkverpleegkundige ben ik ook werkzaam in het wijkteam Landweert en binnen de Huisartsenpraktijk Buitenlust. Als verpleegkundige in de wijk en de dorpen, Oostrum en Smakt bied ik ondersteuning aan bewoners die zorg nodig hebben. Met mijn wijkteam help ik mensen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ook bewoners die vragen hebben over Zorg en Welzijn voor zichzelf of voor andere buurtbewoners kunnen bij mij en mijn collega's terecht. Door samen te werken aan zorg staan we allemaal sterker. Heeft u vragen:

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 06 - 526 692 94
foto Richard Jacobs

Richard Jacobs

Hoi, ik ben Richard Jacobs. Als medewerker leefbaarheid van Wonen Limburg heb ik veel contact met de bewoners in Veltum, Landweert en Centrum/Centrum-West. Wij als Wonen Limburg vinden het belangrijk om in deze wijkteams deel te nemen. Veiligheid en leefbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. Elke bijdrage die wij hier aan kunnen leveren gaan we niet uit de weg.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 088 - 385 0800

Jolanda van der Weiden

Mijn naam is Jolanda van der Weiden. Ik werk als maatschappelijk werker bij Synthese.

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen.
Vaak kunnen mensen die zelf oplossen, soms lukt dat niet.
Met vragen en/of problemen over:
Ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden, scheiding, eenzaamheid, burenoverlast, eigen functioneren, financiën en pesten kunt u contact opnemen met mij.

Naast de individuele hulpverlening ben ik Buurtcirkelcoach Venray en begeleid ik groepen.

Als lid van het wijkteam Landweert ondersteun ik u in het zelf vinden van oplossingen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 0478-517300 / 06-57935718

Wilco Lucassen

Complexbeheerder Wonen Limburg, informatie over hem volgt nog.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 06 54 28 32 39

Josephine van Els

Ik stel me graag even voor,

Ik ben Josephine van Els, werkzaam voor Metggz, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg voor jong tot oud. Ik ondersteun mensen met een psychische kwetsbaarheid bij u in de straat of wijk. Mensen met psychische problemen komen meestal op eigen kracht al een heel eind, zeker als zij in hun omgeving kunnen vertrouwen op mensen die hen ondersteunen, een naaste, een buurtgenoot, een vrijwilliger echter soms is dat niet toereikend of aanwezig en is professionele begeleiding gewenst. Als lid van het sociaal wijkteam vind ik samenwerking tussen cliënten, naasten , buren en hulpverleners erg belangrijk, goed aansluiten bij signalen, vragen en het stimuleren van de eigen mogelijkheden is een uitdaging. Mocht u voor uzelf of iemand uit uw omgeving/buurt een vraag hebben of zich zorgen maken, hebt u wellicht een inspirerend idee dan sta ik daar graag voor open! Neem gerust contact met mij of een ander wijkteamlid op.

Ik zie u in de wijk!

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 06 211 237 71

Jeanine Noij

Hallo, mijn naam is Jeanine Noij. Ik ben werkzaam bij de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Venray. Wij willen samen met u als wijkbewoner zorgdragen voor een veilige, schone en prettig leefbare omgeving.

Tot ziens in uw wijk!
 

 • 0478 - 523 333

Harry van de Kruijs

Hallo, ik ben Harry van de Kruijs, Wijkagent voor Landweert, werkzaam bij de politie Venray-Gennep. Ik ben als wijkagent aanspreekpunt voor de inwoners. Samen met mijn partners probeer ik een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Maar uiteraard ook met u als bewoner. U weet immers als geen ander wat er speelt in de wijk. Mocht u mij in de wijk zien, spreek mij dan gerust aan.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 0900-8844

Wim Vievermanns

Hallo medebewoners , mijn naam is Wim Vievermanns.  Ik ben voorzitter van het WPF (wijkplatform Landweert). 

Het Wijkplatform Landweert heeft  als doel het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving in onze wijk. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van financiële ondersteuning voor initiatieven in de wijk die de leefbaarheid vergroten.

Verder willen wij dit doel bereiken door de samenwerking tussen bewoners en de gemeente te bevorderen waarbij het wijkplatform de brug is tussen beiden.

Door de betrokkenheid van bewoners te vergroten kan de samenwerking met de gemeente er uiteindelijk toe leiden dat wij onderwerpen die ons als bewoners aangaan en die wij belangrijk vinden, ook bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht, zodat deze kunnen worden opgepakt en verbeterd.

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners goed geïnformeerd worden over zaken die de hele wijk aan gaan. Dat doen wij via onze website maar ook via de wijkkrant die wij publiceren en die huis aan huis verspreid wordt. Andere voorbeelden zijn het regelen van een welkomstpakket voor nieuwe bewoners, de activiteit Bands Op Zondagmiddag en het financieel ondersteunen van verenigingen die actief zijn in onze wijk, zoals carnavalsvereniging De Pielhaan, de Wijkvereniging, Samen aan Tafel en Ons Genot.

Het WPF ondersteunt dus initiatieven van bewoners en organiseert samen met het Wijkteam bewonersavonden.

Wij vergaderen 1x in de maand in wijkcentrum ‘t Stekske; in principe steeds op de 1e dinsdag van de maand.

Momenteel zijn er twee vacatures in ons bestuur.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 06 - 10 96 04 26

Lisa Waltmans

Mijn naam is Lisa Waltmans en ik ben werkzaam als cliëntondersteuner/maatschappelijk werker bij MEE De Meent Groep.

MEE staat voor een samenleving waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk mee kan doen en helpt mensen met een beperking hierbij. Samen met u zetten wij ons in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen.

Als cliëntondersteuner van MEE geef ik informatie, advies en kortdurende ondersteuning. Bijvoorbeeld bij vragen over werk, wonen, opvoeding, ontwikkeling, geldzaken of regelgeving. Ik denk met u mee om samen een goede oplossing te vinden, zodat u zelf weer verder kunt. Ik ga uit van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen.

Heeft u een vraag voor uzelf of voor iemand uit uw omgeving? Neem dan gerust contact met mij op.

Graag tot ziens in de wijk!

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 088 – 465 38 11
logo wijkteam landweert