Nieuws uit Brukske

Brukske en zijn bijzondere bewoners

woensdag 27 april 2016

Op 22 april had de gemeente Venray een studiedag. Een van de thema’s was zelfsturing en bewonersinitiatieven. Geen onbekend thema voor de bewoners van het Brukske. In deze wijk zijn er in de afgelopen jaren volop initiatieven voor en door bewoners ontstaan. Daarom mocht een bezoek aan het Brukske deze dag niet ontbreken.

De vrijwilligers van het MFC

Henk en Marco, twee bestuursleden en tevens vrijwilligers van het wijkcentrum, vertelden enthousiast over het ‘reilen en zeilen’ van het wijkcentrum. Tijdens een rondleiding konden de deelnemers zien dat het MFC daadwerkelijk een multifunctioneel centrum is voor alle bewoners van het Brukske.

De Ont-Moeting

Een andere plek voor bewoners om samen te komen is de Ont-Moeting. Hier ontmoetten wij Diana Werts, een van de oprichtsters. De Ont-Moeting is gevestigd in de Kiosk, in het voormalig Chinees restaurant. Diana zamelt tweede handskleding in en verkoopt deze in haar winkeltje aan bewoners van het Brukske. De opbrengst komt ook ten goede aan de bewoners en met name vrouwen van het Brukske. Dit allemaal op vrijwillige basis. Een mooi initiatief!

Samenkomen in de tuin van de Fagotstraat

Na een korte wandeling werden wij door Mariska welkom geheten bij de (speel)tuin van de Fagotstraat. Een groepje bewoners heeft samen met Wonen Limburg de handen ineen geslagen om een stukje braak liggend grasveld in te richten als tuin en speeltuin. Deze ontmoetingsplek wordt onderhouden door de bewoners zelf. Dit initiatief laat zien dat wijkbewoners (mede) zelf kunnen zorgen voor een mooie en fijne leefomgeving.

Wilt u zelf ook iets betekenen voor uw wijk bijvoorbeeld als vrijwilliger, of u heeft een leuk idee om de leefbaarheid of veiligheid in de wijk te verbeteren neem dan contact op met Wijkteam Brukske.

Terug naar wijknieuws logo wijkteam brukske