Nieuws uit Brukske

Wijkteam Brukske ontmoet wijkbewoners bij de Koffiebus

dinsdag 16 februari 2016

Op dinsdag avond 16 februari om 18.00 uur hebben een aantal wijkteamleden deelgenomen aan de Koffiebus in Brukske, georganiseerd door het wijkplatform. Samen stonden zij voor de Jumbo om met bewoners van Brukske in gesprek te gaan over positieve punten van de wijk, mogelijke wensen/verbeterpunten van de wijk, de mate waarin een bewoner actief is of wil worden in de wijk en of iemand in de nabije omgeving (buren of buurtbewoners) mogelijk steun of zorg nodig heeft. Daarnaast is besproken welke rol de bewoners zelf zouden kunnen innemen met betrekking tot de beschreven aspecten en is besproken met wat voor een cijfer de bewoner de wijk beoordeelt. Koffie, thee en cake stonden hierbij klaar.

Positieve beoordeling voor de wijk
De wijkteamleden hebben het als erg positief ervaren om in gesprek te gaan met de bewoners van Brukske. Om die reden willen zij graag aan u terugkoppelen wat hen is opgevallen tijdens de gesprekken die zij hebben gevoerd met de bewoners. Gemiddeld werd Brukske door bewoners met een 7.6 beoordeeld. Als positieve punten van de wijk benoemden de bewoners onder andere het volgende: ‘groenvoorziening is verbeterd’, ‘het wijkcentrum MFC Brukske’, ‘vooruitgang m.b.t. voorzieningen in het algemeen’, ‘gezellige wijk met veel sociale controle’, ‘het verkeer is veiliger geworden’ en ‘zijn veel voorzieningen in de buurt’.

Verbeterpunten
Als verbeterpunten benoemden de bewoners onder andere het volgende: ‘de containers met afval’, ‘nog meer groen in de wijk’, ‘afval/vervuiling van de straten’, ‘overlast hangjeugd’ en ‘het organiseren van meer activiteiten voor de jeugd’. Een gedeelte van de bewoners met wie gesproken is, had zelf een idee om de verbeterpunten aan te pakken. Zo benoemden zij bijvoorbeeld zelf een bijdrage te kunnen en willen leveren aan het schoonhouden/schoonmaken van de wijk, door met andere wijkbewoners samen op te ruimen/schoon te maken. Een doel van deelname van het wijkteam aan de Koffiebus vormt dan ook met u samen bekijken wat u kunt doen, in samenwerking met andere bewoners van de wijk, om verbeterpunten aan te pakken. Daarnaast willen wij u en de wijk graag beter leren kennen.

8 maart nieuwe Koffiebus
Op dinsdag 8 maart vanaf 18.00 uur zullen opnieuw minimaal twee deelnemers van het wijkteam aansluiten bij de Koffiebus. Graag gaan zij dan opnieuw met u als bewoner van de wijk in gesprek over de beschreven onderwerpen en bekijken zij met u wat u zelf kunt bijdragen aan het aanpakken van de verbeterpunten. Heel graag tot dan!

Heeft u voor die tijd al een vraag aan het wijkteam dan kunt u contact opnemen via 0478-523 333 of per email: (Please enable JavaScript to view this email address).

Terug naar wijknieuws logo wijkteam brukske