Wijkteam Landweert, even voorstellen...

Martine Bruinink

Kennismaken: Martine Bruinink – gebiedscoördinator en regisseur van het wijkteam Landweert

Samen met het wijkteam Landweert werken wij aan de thema’s die inwoners uit Landweert bezighouden op gebied van veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte en zorg. Daarbij werken we nauw samen met het wijkplatform Landweert.

Mocht u een vraag hebben die voor de gemeente, of een van de partners uit het wijkteam (MEE, Synthese, Wonen Limburg, Politie, METggz, BOA’s, Proteion & wijkplatform Landweert): schroom niet om contact op te nemen! We horen graag wat er leeft en speelt en helpen u een stap verder. U kunt uw vraag rechtstreeks stellen aan de wijkteamleden of het algemene emailadres landweert@wijkteamvenray.nl gebruiken. Ook bij twijfel mag u ons opzoeken, we zijn altijd een luisterend oor. Er is iedere woensdagmiddag tussen 14.00u en 17.00u een wijkteamlid in het Stekske aanwezig voor al uw vragen. U hoeft zich hier niet voor aan te melden. 

 

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 0478-523333
foto Richard Jacobs

Richard Jacobs

Hoi, ik ben Richard Jacobs. Als medewerker leefbaarheid van Wonen Limburg heb ik veel contact met de bewoners in Veltum, Landweert en Centrum/Centrum-West. Wij als Wonen Limburg vinden het belangrijk om in deze wijkteams deel te nemen. Veiligheid en leefbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. Elke bijdrage die wij hier aan kunnen leveren gaan we niet uit de weg.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 088 - 385 0800

Jolanda van der Weiden

Mijn naam is Jolanda van der Weiden. Ik werk als maatschappelijk werker bij Synthese.

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen.
Vaak kunnen mensen die zelf oplossen, soms lukt dat niet.
Met vragen en/of problemen over:
Ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden, scheiding, eenzaamheid, burenoverlast, eigen functioneren, financiën en pesten kunt u contact opnemen met mij.

Naast de individuele hulpverlening ben ik Buurtcirkelcoach Venray en begeleid ik groepen.

Als lid van het wijkteam Landweert ondersteun ik u in het zelf vinden van oplossingen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 0478-517300 / 06-57935718

Josephine van Els

Ik stel me graag even voor,

Ik ben Josephine van Els, werkzaam voor Metggz, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg voor jong tot oud. Ik ondersteun mensen met een psychische kwetsbaarheid bij u in de straat of wijk. Mensen met psychische problemen komen meestal op eigen kracht al een heel eind, zeker als zij in hun omgeving kunnen vertrouwen op mensen die hen ondersteunen, een naaste, een buurtgenoot, een vrijwilliger echter soms is dat niet toereikend of aanwezig en is professionele begeleiding gewenst. Als lid van het sociaal wijkteam vind ik samenwerking tussen cliënten, naasten , buren en hulpverleners erg belangrijk, goed aansluiten bij signalen, vragen en het stimuleren van de eigen mogelijkheden is een uitdaging. Mocht u voor uzelf of iemand uit uw omgeving/buurt een vraag hebben of zich zorgen maken, hebt u wellicht een inspirerend idee dan sta ik daar graag voor open! Neem gerust contact met mij of een ander wijkteamlid op.

Ik zie u in de wijk!

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 06 211 237 71

Jeanine Noij

Hallo, mijn naam is Jeanine Noij. Ik ben werkzaam bij de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Venray. Wij willen samen met u als wijkbewoner zorgdragen voor een veilige, schone en prettig leefbare omgeving.

Tot ziens in uw wijk!
 

 • 0478 - 523 333

Lisa Waltmans

Mijn naam is Lisa Waltmans en ik ben werkzaam als cliëntondersteuner/maatschappelijk werker bij MEE De Meent Groep.

MEE staat voor een samenleving waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk mee kan doen en helpt mensen met een beperking hierbij. Samen met u zetten wij ons in voor een samenleving die toegankelijk is voor iedereen.

Als cliëntondersteuner van MEE geef ik informatie, advies en kortdurende ondersteuning. Bijvoorbeeld bij vragen over werk, wonen, opvoeding, ontwikkeling, geldzaken of regelgeving. Ik denk met u mee om samen een goede oplossing te vinden, zodat u zelf weer verder kunt. Ik ga uit van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen.

Heeft u een vraag voor uzelf of voor iemand uit uw omgeving? Neem dan gerust contact met mij op.

Graag tot ziens in de wijk!

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 06 - 35 11 17 77

Joop Linders en Frans Flinsenberg

Hallo medebewoners van Landweert, wij zijn Joop Linders, Frans Flinsenberg, leden van het Wijkplatform Landweert. We zijn om en om aanwezig bij de vergaderingen van het Wijkteam Landweert.
Het Wijkplatform Landweert heeft  als doel het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving in onze wijk. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van financiële ondersteuning voor initiatieven in de wijk die de leefbaarheid vergroten.

Verder willen wij dit doel bereiken door de samenwerking tussen bewoners en de gemeente te bevorderen waarbij het wijkplatform de brug is tussen beiden.

Door de betrokkenheid van bewoners te vergroten kan de samenwerking met de gemeente er uiteindelijk toe leiden dat wij onderwerpen die ons als bewoners aangaan en die wij belangrijk vinden, ook bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht, zodat deze kunnen worden opgepakt en verbeterd.

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners goed geïnformeerd worden over zaken die de hele wijk aan gaan. Dat doen wij via onze website maar ook via de wijkkrant (de wijkinfo) die wij 6 x per jaar publiceren en die huis aan huis verspreid wordt. Andere voorbeelden zijn het regelen van een welkomstpakket voor nieuwe bewoners, de activiteit Bands Op Zondagmiddag en het financieel ondersteunen van verenigingen die actief zijn in onze wijk, zoals carnavalsvereniging De Pielhaan, de Wijkvereniging, Samen aan Tafel en Ons Genot.

Het WPF ondersteunt dus initiatieven van bewoners en organiseert samen met het Wijkteam bewonersavonden.
Wij vergaderen 1x in de maand in wijkcentrum ‘t Stekske; in principe steeds op de 1e dinsdag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar, wel fijn om van tevoren jezelf even aan te melden mocht je willen aansluiten.


Joop Linders en Frans Flinsenberg

 • (Please enable JavaScript to view this email address)

Frits Meelkop

Uw wijkagent stelt zich voor:

Mijn naam is Frits Meelkop. Ik ben de nieuwe wijkagent van Landweert.

Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat en deels achter de schermen af. Hierin werk ik samen met een heel team vanuit ons basisteam Venray / Gennep. Ik ben voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt- en bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn. 

U kunt ook mij helpen, door mij te vertellen wat u ziet en hoort. Valt u iets bijzonders op? Geef het dan door aan mij. Graag wil ik er samen met u voor zorgen dat uw wijk een leuke en veilige wijk blijft!

U kunt op verschillende manieren met mij contact opnemen:

- U kunt bellen naar  0900-8844 en een bericht voor mij achter laten. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
- Ander mogelijkheid is om middels het meldingsformulier via www.politie.nl contact met mij op te nemen. Ik krijg dan u informatie via de mail aangeleverd.

Contact opnemen met mijn eigen persoonlijke werk emailadres is uiteraard ook een mogelijkheid: frits.meelkop@politie.nl.

Als U anoniem wenst te blijven kunt U ook kiezen voor: MELD MISDAAD ANONIEM. Bel hiervoor telefoonnummer: 0800-7000 of meld online op meldmisdaadanoniem.nl.

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 0900-8844

Nora Drabbels

Hallo wijkbewoners,

Mijn naam is Nora Drabbels en ik ben werkzaam als opbouwwerker bij Synthese.

Als opbouwwerker ondersteun ik bij initiatieven voor én door bewoners in de wijk.
Dus heeft u een idee voor een activiteit, ziet u verbeterpunten, heeft u een vraag of wilt u gewoon even sparren, laat het mij dan gerust weten!

Ik geloof in de kracht van buurtbewoners om samen een leefbare, schone en veilige wijk te creëren én onderhouden.
Een wijk om trots op te zijn, een prettige plek voor jong en oud waar we er echt voor elkaar zijn. 

Ik hoop u te mogen ontmoeten in onze wijk!

Met vriendelijke groet,

Nora Drabbels

 • (Please enable JavaScript to view this email address)
 • 06-34 63 23 64
logo wijkteam landweert