Nieuws uit Landweert

Bewoners Bingelkruid en wijkteam in serie “Samen leven, samen doen!”

zaterdag 28 november 2015

Maandag 23 november is er een filmopname geweest in de Bingelkruid. De bewoners vertelden vol enthousiasme over het project “bankje”.

Voorjaar 2015 werden bewoners van de Bingelkruid geïnterviewd. De wens voor een ontmoetingsplek werd door meerdere bewoners geuit. Er is draagkracht onderzoek gedaan door bewoner Jan Martens. Uit dit onderzoek bleek dat bewoners enthousiast waren en mee wilden werken aan het realiseren van een ontmoetingsplek in de straat. In samenwerking met het wijkteam is de gemeente benaderd. Al snel werd duidelijk dat er een bankje beschikbaar was én dat de locatie akkoord werd bevonden. Bewoners schakelden hulp in van kinderen en einde voorjaar was het bankje een feit!

Het bankje heeft gezorgd voor nog meer verbondenheid; men drinkt er koffie, maakt een praatje, regelt hulp voor elkaar indien nodig, kortom het saamhorigheidsgevoel is groot!

Het filmpje is nu in de maak. We zullen u laten weten waar en wanneer het te zien is.

Voor een impressie zie de foto’s van de opnames!

bingelkruid samen leven samen doen
Terug naar wijknieuws logo wijkteam landweert