Nieuws uit Landweert

Bewonersavond 6 november 2013

vrijdag 23 mei 2014

Tijdens een druk bezochte avond (54 bezoekers) in wijkcentrum 't Stekske,  werd als eerste stilgestaan bij de samenwerking die het wijkplatform en het wijkteam zijn aangegaan. Joop Linders, voorzitter van het wijkplatform, en Diana Ummels van het wijkteam gaven een toelichting op die samenwerking.

Ook de samenwerking tussen Smile Landweert  en het wijkteam kwam aan de orde. Bewoners kunnen vanaf nu verkeers verbeterpunten rechtstreeks melden aan Smile Landweert i.p.v. bij het wijkteam. Zaken waar zij samen niet uitkomen, kan het wijkteam bij helpen. In eerste instantie is Smile Landweert echter aanspreekpunt voor deze zaken in tegenstelling tot het verleden.

Tijdens de bewonersavond van 12 juni zijn een aantal prioriteiten vastgesteld.

De onderwerpen die toen geprioriteerd werden, passeerden de revue en de stand van zaken tot op dit moment is toegelicht. Daarbij gaat het om:

  • Meer groen bij de Kruidenlaan.
  • De verkeerssituatie bij de oversteek Kruidenlaan-Sleutelbloem.
  • De verkeerssituatie bij het voetpad Penningkruid.
  • De plannen rondom de ontwikkeling van een natuurspeeltuin.
  • De stand van zaken rondom de te ontwikkelen hondenspeelweide.
  • De afvalbakken voor hondenpoep bij Penningkruid-Sleutelbloem.   *

Daarna konden de aanwezige bewoners, zoals gebruikelijk tijdens de bewonersavond, kiezen voor nieuwe prioriteiten.
Daarbij werden de meeste stickers geplakt op het plan om het mogelijk te maken de kookgelegenheid bij wijkcentrum 't Stekske uit te breiden.  Het tot stand laten komen van dit plan krijgt de komende periode daarom de hoogste prioriteit.

Als tweede prioriteit is gekozen voor een plan om  "t Benkske" bij de Boterbloem te behouden.
Als derde prioriteit kwam naar voren het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de Kamperfoelie-Kattenstaart.

Bij de uitwerking van deze prioriteiten gaan bewoners uit de wijk aan de gang om resultaat te boeken, samen met vertegenwoordigers vanuit het wijkteam Landweert.

Een vierde prioriteit om hondenpoepoverlast te verminderen is niet opgepakt. Hondenbezitters moeten de poep van hun honden namelijk gewoon zelf opruimen! Wel heeft een van de bewoners (Cor van Dijck) aangegeven dat hij zelf een plan heeft om de overlast van hondenpoep aan te pakken. We zullen hier ongetwijfeld nog over horen!

*Voor meer gedetailleerde informatie over de stand van zaken van de in dit artikel genoemde  prioriteiten, verwijzen wij u naar informatie elders op de website......

Terug naar wijknieuws logo wijkteam landweert