Nieuws uit Landweert

Presentatie bij de Montessorischool

dinsdag 27 mei 2014

Een bericht van Cansu Cumru, consulent stagiaire bij MEE

Maandag ( 13 januari) zijn mijn collega bij MEE,  Manon Clarke en ikzelf bij de Montessorischool in Venray geweest. We hebben de leerlingenraad (8 leerlingen) een presentatie gegeven over het wijkteam.

Het was een leuke en leerzame ervaring. De leerlingen waren betrokken en enthousiast over het wijkteam. We hebben kort verteld wie we zijn en wat we doen. We hebben voornamelijk tijd en aandacht besteed aan "hoe we het doen". We hebben de kinderen een interview afgenomen, om ze zo onze werkwijze te laten zien. Hiervoor hadden we een vragenlijst gemaakt, afgestemd op de kinderen. De kinderen reageerden positief hierop. Ze konden duidelijk aangeven welke verbeterpunten zij graag in de wijk zouden zien. Verder hebben we ze  de opdracht meegegeven om over de vragen  " Hoe kunnen we  ervoor zorgen dat  alle kinderen hun stem kunnen laten horen in de wijk?" en " Wat kan de school betekenen voor de wijk ? " na te denken.  We bespreken dit in een vervolg afspraak. Manon en ik willen deze werkwijze graag uitrollen binnen de andere scholen in Landweert. Op deze manier betrekken we  de jonge burgers in de wijk.   We gaan onze  presentatie nog ludieker maken om zo nog beter de stem van de kinderen te laten horen. Om nog even af te sluiten met een mooi voorbeeld; een jongen gaf aan dat als er sneeuw kwam te liggen, de school best groepjes leerlingen kon maken, die dan bij ouderen of mensen met een beperking, de stoep schoon gaan maken! Leuk toch!

Cansu Cumru

Terug naar wijknieuws logo wijkteam landweert